Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:48
-00:36:57
+00:40:19
10706 3407
421 / 476
-00:27:08
+00:37:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii