Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:12
-00:22:06
+00:09:40
200 200
7 / 57
-00:14:11
+00:04:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii