Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:17:27
-00:42:50
+00:00:50
2 2
1 / 100
-00:27:40
00:17:32
-00:31:46
1 1
1 / 86
-00:23:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii