Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:58
-00:11:20
+00:20:26
1438 1438
83 / 88
-00:02:15
+00:14:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii