Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:57
-00:22:21
+00:09:25
167 167
3 / 21
-00:11:59
+00:01:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii