Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:07
-00:44:38
+00:32:38
8414 6341
307 / 476
-00:34:49
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii