Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:58
-00:22:20
+00:09:26
170 170
6 / 45
-00:22:20
+00:08:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii