Anna Bieńka

Bank BPH Runners Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:59:31
-00:44:39
+00:29:11
4995 1035
K30 : 528
8
215 / 372
-00:28:46
+00:23:57
00:28:08
-00:20:36
+00:11:41
413 413 1
19 / 105
-00:15:50
+00:11:11
00:44:31
-00:15:46
+00:27:54
1877 1877 3
100 / 101
-00:02:43
+00:26:55
00:42:41
-00:06:37
+00:25:09
1593 1593 2
91 / 91
+00:17:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii