Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:25
-00:44:20
+00:32:56
8539 2136
320 / 446
-00:44:19
+00:25:46
00:31:42
-00:17:36
+00:14:10
765 765
31 / 76
-00:17:17
+00:08:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii