Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:06
-00:27:11
+00:16:29
1179 1179
59 / 94
-00:09:30
+00:12:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii