Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:26
-00:25:51
+00:17:49
1397 1397
55 / 81
-00:06:54
+00:10:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii