Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:09
-00:46:36
+00:30:40
7558 1669
269 / 476
-00:36:47
+00:27:59
00:35:49
-00:13:29
+00:18:17
1295 1295
51 / 63
-00:11:46
+00:16:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii