Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:22
-00:33:55
+00:09:45
202 202
7 / 81
-00:30:15
+00:02:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii