Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:54
-00:32:21
+00:46:01
6152 1369
150 / 158
-00:12:40
+00:43:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii