Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:14
-00:43:31
+00:33:45
8842 2299
336 / 476
-00:33:42
+00:31:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii