Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:54
-00:08:24
+00:23:22
1558 1558
72 / 76
-00:08:05
+00:17:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii