Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:06
-00:32:11
+00:11:29
398 398
30 / 79
-00:15:28
+00:07:36
00:27:51
-00:21:27
+00:10:19
253 253
12 / 75
-00:14:25
+00:10:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii