Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:13
-00:45:32
+00:31:44
8017 1877
90 / 133
-00:20:53
+00:21:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii