Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:56
-00:44:49
+00:32:27
8329 2039
300 / 476
-00:35:00
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii