Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:56
-00:17:22
+00:14:24
794 794
33 / 76
-00:17:03
+00:08:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii