Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:11
-00:40:34
+00:36:42
9832 2864
376 / 476
-00:30:45
+00:34:01
00:31:19
-00:17:59
+00:13:47
701 701
29 / 63
-00:16:16
+00:12:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii