Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:19
-00:28:51
+00:44:59
8199 2767
K30 : 1313
392 / 413
-00:11:52
+00:41:10
00:35:49
-00:24:28
+00:19:12
1559 1559
83 / 93
-00:08:54
+00:14:15
01:08:38
-00:38:07
+00:39:09
10469 3247
524 / 585
-00:24:23
+00:36:58
00:34:32
-00:14:46
+00:17:00
1151 1151
62 / 85
-00:07:20
+00:10:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii