Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:00
-00:53:45
+00:23:31
3839 387
190 / 534
-00:31:37
+00:16:50
00:27:13
-00:22:05
+00:09:41
201 201
10 / 88
-00:13:00
+00:03:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii