Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:19
-00:42:43
+00:36:37
6359 2030
K30 : 941
274 / 327
-00:35:20
+00:33:04
01:07:58
-00:36:24
+00:36:37
6538 2005
K30 : 964
293 / 350
-00:26:35
+00:30:56
01:27:21
-00:22:33
+00:58:23
8847 3136
347 / 348
-00:08:03
+00:51:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii