Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:49
-00:33:28
+00:10:12
245 245
16 / 94
-00:15:47
+00:05:53
00:57:52
-00:48:53
+00:28:23
6371 1151
283 / 549
-00:29:37
+00:21:09
00:28:36
-00:20:42
+00:11:04
339 339
12 / 67
-00:14:05
+00:05:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii