Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:28
-00:22:50
+00:08:56
132 132
8 / 88
-00:13:45
+00:02:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii