Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:52
-00:09:26
+00:22:20
1522 1522
85 / 86
-00:00:45
+00:22:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii