Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:50
-00:44:04
+00:36:52
7449 2257
303 / 348
-00:29:34
+00:29:29
01:03:48
-00:42:57
+00:34:19
9038 2405
458 / 592
-00:20:58
+00:26:40
00:27:47
-00:21:31
+00:10:15
246 246
11 / 91
-00:14:54
+00:03:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii