Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:43
-00:37:11
+00:43:45
8440 2860
71 / 74
-00:11:06
+00:30:20
00:38:19
-00:10:59
+00:20:47
1469 1469
7 / 9
-00:01:53
+00:09:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii