Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:48
-00:34:29
+00:09:11
165 165
12 / 79
-00:17:46
+00:05:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii