Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:49
-00:43:56
+00:33:20
8695 2214
95 / 133
-00:19:17
+00:22:49
00:28:07
-00:21:11
+00:10:35
288 288
3 / 10
-00:12:35
+00:05:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii