Bence Szegvari

Kick Perfect
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:06:50
-00:37:32
+00:35:29
6347 4444
M20 : 871
1
192 / 260
-00:28:49
+00:33:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii