Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:26:14
-00:22:01
+00:56:21
6509 1572
134 / 135
-00:11:44
+00:47:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii