Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:38
-00:37:16
+00:43:40
8433 2855
36 / 38
-00:08:10
+00:31:43
01:13:10
-00:33:35
+00:43:41
11270 3761
47 / 49
-00:06:18
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii