Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-00:36:42
+00:32:12
4886 1346
K30 : 603
216 / 284
-00:30:15
+00:28:55
01:01:34
-00:48:28
+00:30:52
5258 1422
K30 : 657
225 / 327
-00:41:05
+00:27:19
00:58:45
-00:33:14
+00:26:48
3633 866
K30 : 209
155 / 257
-00:21:53
+00:22:58
00:56:12
-00:47:58
+00:25:52
3797 614
K30 : 310
165 / 372
-00:32:05
+00:20:38
00:32:16
-00:16:28
+00:15:49
1165 1165
53 / 105
-00:11:42
+00:15:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii