Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:26
-00:09:52
+00:21:54
1514 1514
86 / 88
-00:00:47
+00:15:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii