Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:17:28
-00:29:17
+00:47:59
11621 7627
131 / 133
-00:04:38
+00:37:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii