Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:24
-00:50:21
+00:26:55
5568 4718
222 / 461
-00:32:46
+00:17:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii