Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:34
-00:36:11
+00:41:05
10877 7370
124 / 133
-00:11:32
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii