Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:52
-00:22:26
+00:09:20
158 158
2 / 24
-00:19:53
+00:00:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii