Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:43
-00:46:02
+00:31:14
7789 1765
83 / 120
-00:28:29
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii