Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:48
-00:36:34
+00:36:27
6518 1993
K30 : 958
291 / 350
-00:26:45
+00:30:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii