Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:42
-00:40:03
+00:39:56
6078 4890
255 / 288
-00:21:10
+00:33:42
01:07:25
-00:40:50
+00:37:32
5265 4329
217 / 260
-00:21:41
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii