Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:04
-00:41:41
+00:35:35
9462 2652
365 / 476
-00:31:52
+00:32:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii