Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:51
-00:21:27
+00:10:19
255 255
12 / 63
-00:21:10
+00:06:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii