Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:23
-00:09:55
+00:21:51
1513 1513
70 / 76
-00:09:36
+00:16:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii