Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:31
-00:16:47
+00:14:59
870 870
15 / 24
-00:14:14
+00:05:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii