Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:21
-00:34:24
+00:45:35
6563 1447
245 / 259
-00:21:11
+00:39:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii