Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:00
-00:34:22
+00:38:39
6905 2217
K20 : 584
209 / 260
-00:25:39
+00:36:28
01:15:43
-00:16:16
+00:43:46
6004 2155
K25 : 476
220 / 227
-00:10:24
+00:39:09
00:34:35
-00:25:42
+00:17:58
1412 1412
60 / 79
-00:08:59
+00:14:05
00:37:17
-00:12:01
+00:19:45
1411 1411
64 / 75
-00:04:59
+00:19:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii