Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:12
-00:15:06
+00:16:40
1111 1111
46 / 63
-00:14:49
+00:12:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii